HbA1c, hvad er det?

Hba1c er det officielle navn på den prøve der viser blodsukkeret over de sidste 120 dage ( langtidsblodprøven )
For at kunne måle et "gammelt" blodsukker der ikke kan måles direkte i blodet mere, måler man istedet på det glukose der har bundet sig til hæmoglobin i blodcellerne, da dette sidder fast i op til 120 dage.
På den måde kan man både måle sukker der nyt og løbende op til ca 120 dage gammel, hvilket sammenlagt giver et gennemsnit over de sidste 120 dage. 

Hba1c er også det tal man får målt hos lægen, og som denne bruger til at diagnostisere udfra.
Hvis tallet er 42 eller højere har man præ-diabetes og er det over 48 har man type 2 diabetes.

Hba1c måles ikke i blodprocent ( som det apparat man kan få til hjemmebrug ), men måles i mmol/mol, og følger derfor en skala med højere tal.

Der findes mange tabeller både for tallet i % og for HbA1c skalaen, og derfor har vi lavet et skema, hvor du kan se begge talrækker sat op mod hinanden.

Et Hba1c på 48 mmol/mol til et gennemsnitsblodsukker på 7,8 mmol/L, det vil sige, at ens blodsukker i gennemsnit har været 7,8 de sidste ca 4 md. ( 120 dage ) 

 


Uddybende forklaring

Hba1c er ikke en måling af blodsukkeret, men en måling af, hvor meget glukose, der har bundet sig til hæmoglobin i blodcellerne (hæmoglobin er proteinstof, der bl.a. giver blodet den røde farve).

De røde blodceller lever normalt i ca 120 dage, og der skiftes et antal celler hver dag. Derfor er Hba1c et udtryk for det gennemsnitslige blodsukkerniveau i de sidste ca 4 måneder.
Hvis man ændrer livsstil med fx kost og motion fra dag 1, vil ens Hba1c ændre sig en smule hver dag, men vil først være helt på plads efter ca 120 dage.
Nogles blodceller lever kortere eller længere tid, og derfor kan hastigheden for ændring af Hba1c også være lidt anderledes.

Normalt regner man med, at 3 md er en passende periode, fordi den sidste måned ikke betyder ret meget.

 

De officielle Hba1c grænser 


Normalt blodsukker
Til og med 41

Præ-diabetes
42-47

Type 2 diabetes
48 og højereDiabeteshandboken.se
(Denne side styres af Peter Fors, der er en svensk overlæge.)
Peter kommer her med en udvidet forklaring på HbA1c og hvordan man skal tolke målingerne fordelt på de 120 dage, som vi har nævnt længere oppe.
Link til Diabeteshandboken.se