Hos lægen


Når du får konstateret diabetes er det oftest hos din egen praktiserende læge der tager en langtidsblodprøve ( hba1c ).
Denne prøve viser hvor dit blodsukker har ligget i gennemsnit de sidste 120 dage.


Nogle læger mener det er nok at du får målt blodsukker hver 3 md. til konsultationer, og nogle bevilliger måleudstyr til hjemmebrug, så du selv kan holde øje med de daglige tal.

Der er ikke nogen løsning der er mere rigtig end den anden.
Hvis man ikke skal bruge de mellemliggende målinger til noget, er der ingen mening i at få nogle svar man ikke skal handle på.

Hvis man godt vil vide lidt om hvordan blodsukkeret svinger ved de forskellige måltider eller ved motion, giver det god mening, at tage målinger selv.

Hvis du vil vide mere om dine rettigheder for nåle og målestrips, kan du
læse mere om det her.
Du vil hos lægen også skulle lære at forstå dit blodsukker i 2 forskellige tal.

Det ene er langstidsblodsukkeret der måler et gennemsnit over de sidste 120 dage.
Det kaldes Hba1c.

Det andet tal der er lidt lavere, er det samme som man ofte måler på sit apparat hjemme.

Vi har lavet en tabel over begge tal som du kan downloade.
Der vil du kunne se de 2 tal stillet overfor hinanden, så du imellem lægebesøg bedre kan følge med hjemme, hvis du har mulighed for at måle blodsukker der.


Tip til måling hjemme.

Hvis du har brug for at se effekten af et måltid, skal man måle før og 1 time efter måltidet.
1 time efter, e blodsukkeret på det højeste og man får derfor svar på hvor stor belastningen var.