Glykemisk index og glykemisk load


På denne side forklarer vi lidt om GI også kaldt glykemisk index

Glykæmisk indeks og glykæmisk load


Glykæmisk indeks (GI) blev i sin tid opfundet som et værktøj til regulering af blodsukker for type 1 diabetikere.


GI er et udtryk for, hvor meget 50 gram kulhydrat af en bestemt fødevare, påvirker blodsukkeret. GI bliver ikke direkte brugt i behandlingen mere, men omtales ofte stadigvæk, så derfor en forklaring på begrebet her.


GI dannes således:

Et antal mennesker har spist en fødevare i en mængde, så hver har indtaget 50 gr kulhydrat, og deres blodsukker er derefter målt løbende. En hurtig påvirkning giver et højt blodsukker, mens en langsom påvirkning giver et lavere.


Fødevarerne er herefter inddelt i kategorier, hvor udgangspunktet er glukose, der er sat til indeks 100. Enkelte GI-lister bruger hvidt brød som indeks 100.


  • Under 55 = lavt GI
  • Mellem 55-70 = mellem GI
  • Over 70 = højt GI

Problemet med at bruge GI er,

at der er sammenlignet 50 gr kulhydrat af hvert produkt. Fx skal der 600 gr gulerødder til for, at man indtager 50 gr kulhydrat, og det er de færreste, der spiser så meget på en gang.


Derfor har man udviklet et Glykæmisk load (GL), hvilket er blodsukkerpåvirkningen af en normal mængde/portion af pågældende fødevare.


Derved fås et meget mere retvisende billede af den glykæmiske påvirkning. Fx er GI for gulerødder 72, mens GL for 100 gr gulerødder er 5.


Formlen for at beregne GL er

(GI x gr kulhydrat i varen /100).


For GL er de fastsatte grænser således

  • Under 11 = lavt GL
  • Mellem 11-20 = mellem GL
  • Over 20 = højt GL

Flere forhold kan influere,
fx vil fedt i måltidet forsinke kulhydraternes påvirkning af blodsukkeret.


Det skal bemærkes, at GI og GL ikke siger noget om fødevarens sundhed.


Hvis man vil bruge GI/GL til noget, så skal det gøres med omtanke, og generelt anbefaler vi ikke brugen.  Der findes ikke gode fyldestgørende lister med GI, og slet ikke GL, i Danmark, men man kan finde nogle på nettet.


Her er en dansk side med GI, men uden GL, og det er ret intetsigende.

https://sundfo.dk/mere-om-pco/glykaemisk-indeks-tabel-gi-tal.html


En af de bedste er denne, men den er Australsk og fødevarerne matcher ikke altid de danske.

http://glycemicindex.com/