Fødder


Blodsukkeret ( og især det høje) kan påvirke dine fødder meget.
Diabetikere er ekstra disponerede for at få neuropati.
Det er derfor vigtigt, at du tjekket dine fødder ofte, og holder øje med, om du mærker ændringer i følsomhed, samt holder dem sunde ( og evt kommer til tjek hos en fodterapeut )


Når man får konstateret diabetes,
er det vigtig at man husker at tage vare på sine fødder.

Dette gør men ved at man får en henvisning fra egen læge til en statsautoriseret fodterapeut.
Der er forskel på statsautoriserede fodterapeuter, da nogen har yder nr. og andre har ikke. De har fået samme uddannelse, men det er kun dem med yder nr. der har indgået overenskomst med Regionen.
Der er mange fodterapeuter der gerne vil have yder nr., men ikke kan få det. Det skyldes at der er et antal yder numre i hver region, og når de alle er besatte, kan fodterapeuterne ikke få et yder nr. Samtidig skal man være opmærksom på at der er stor forskel på Statsautoriserede fodterapeuter og fodplejer (ikke autoriserede).
Autoriserede hører under autorisationsloven, hvorimod at ikke autoriserede hører under kvaksalveriparagraffen. Når man er under autorisationsloven er det en offentlig uddannelse, altså ydes der SU. Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn, og de er en del af sundhedsvæsnet. De har journal pligt og har pligt til at indberette utilsigtede hændelser.

Det er også derfor du altid skal vise dit gule sygesikringskort til din fodterapeut, da de skal lave en journal på dig, på lige fod med din læge, tandlæge o.s.v.

Når man har diabetes hører man under det speciale der hedder speciale 54. Dette giver tilskud på 50% på alle behandlinger. Det vil sige, når man går til fodterapeut har fodterapeuten en fast pris, som er forhandlet frem til ved overenskomst mellem Danske Regioner og Danske Fodterapeuter, og her får man 50 % i tilskud. Fodterapeuten får 50 % af patienten og 50 % af Regionen, derfor skal du ikke betale andet ende 50 % til fodterapeuten, så vil fodterapeuten efterfølgende modtage resten af Regionen.

Der er dog forskel på de forskellige Risikogrupper og behandlinger, derfor kan man ikke forvente at den pris som fru Jensen får, måske ikke er den samme som hr. Olsen.

For at få tilskud er der 3 ting der skal opfyldes.

  1. Man skal have en henvisning fra sin egen læge (henvisningen er gyldig i 6 måneder, derefter virker den ikke mere, så man skal nå til fodterapeut, inden 6 måneder fra udstedelsesdatoen, ellers skal man have en ny henvisning fra lægen)
    Når henvisningen er blevet aktiveret er den gyldig livstid, derfor skal du kun have ny henvisning, såfremt der sker ændring i din sygdom, det kan f.eks. være et meget værre nyretal, som lægen derefter skal skrive i en henvisning til fodterapeuten. (dette kan måske give flere årlige behandlinger med tilskud)

  2. Man skal finde en Statsautoriseret Fodterapeut med yder nr. (sygesikringstilskud)

  3. Man skal have lavet en fodstatus hos fodterapeuten (denne betales af patienten minus 50 %)


Hvis dette er opfyldt, vil man ud fra Fodstatussen, som fodterapeuten har lavet blive inddelt i en risikogruppe.

Risikogruppe 1: vil kun give tilskud til at få lavet fodstatus én gang årligt, behandlinger skal man selv betale fuld pris for (dette vil være den pågældende kliniks klinikpris, og kan derfor variere fra klinik til klik)

Risikogruppe 2: vil der være 4 behandlinger årligt med 50 % tilskud, samt selvfølgelig fodstatussen.

Risikogruppe 3: vil der være 9 behandlinger årligt med 50 % tilskud, samt selvfølgelig fodstatussen.

Risikogruppe 4: vil der være ubegrænset behandlinger årligt med 50 % tilskud, samt selvfølgelig fodstatussen.


Fodstatussen giver flest behandlinger når fødderne er dårlige, og mindst behandlinger hvis fødder er bedre.

Der er også forskel på de forskellige behandlinger A, B og C behandlinger. Disse behandlinger følger igen fødderne, jo bedre dine fødder er, jo mindre ”arbejde” for fodterapeuten, og derfor også mindre pris.

Derfor kan der være forskellige priser. Men en ting er sikkert, alle Fodterapeuter har den samme prisliste, som de har via overenskomsten, som det skal bruge.

Man skal dog huske, at der også ved sådan en overenskomst er ting, der skal overholdes for patienterne. Hvis man udebliver fra en behandling uden at melde afbud, kan man blive pålagt et udeblivelsesgebyr, på 270,- kr. Dog hvis fodterapeuten har sat mere en 45 min. Af til behandlingen, skal man betale kr. 100,- udover, for hver på begyndt 20 min. Derfor er det vigtig at overholde sin aftalte tid.


Kilde :

Henriette Riis Vejlebo Olsen